Privacyverklaring Restaurant de Zeebodem

Via de formulieren op de website worden uw persoonsgegevens gevraagd. In deze privacyverklaring kunt u lezen wat er met de gegevens gebeurd.

 

Verantwoordelijk voor het gegevensbeheer bij Restaurant De Zeebodem is de heer E. Korf, Contactinformatie: Wijk 1-67, 8321 EM Urk, telefoon: 0527-683292, e-mail: info@dezeebodem.nl

 

We verzamelen de gegevens om contact met u te kunnen opnemen als u bij ons reserveert. Of om contact met u te kunnen opnemen als u bij ons gegeten heeft en wij een vraag aan u hebben.

 

Daarnaast kunt u zich via het formulier aanmelden voor een nieuwsbrief via de e-mail.

 

U bent verplicht deze gegevens door te geven voor de planning en uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Alle persoonsgegevens zullen intern worden verwerkt en niet worden doorgegeven aan derden.

 

Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar op de gegevens die u aan ons verstrekt via de formulieren op de website.

 

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering uit onze database. U kunt hiervoor contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

 

U kunt zich afmelden / uitschrijven voor de nieuwsbrief via de links onderin de mail/nieuwsbrief.

 

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon.

Ook kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder.

Restaurant-Bistro De Zeebodem | Wijk 1-67, 8321 EM Urk | telefoon: 0527-683292 | e-mail: info@dezeebodem.nl | Privacyverklaring